Övningar, tips och inspiration för nybörjarundervisning i komposition.

Övningar för olika nivåer

Nybörjare

Enkla övningar. Sätt igång fantasin. Attityden är viktigast!

Läs mer

Medel

Bekanta dig med begrepp genom att skapa. Ge form åt dina idéer. Möjligheterna är oändliga!

Läs mer

Avancerad

Undersök och experimentera. Nya områden och arbetsmetoder.

Läs mer

Fördjupande

Musik är ett mångsidigt uttrycksmedel. Kunskap med känsla.

Läs mer

Kompositionsstig: Vi improviserar!

Enkla övningar. En rolig introduktion till improvisation! Prova på att improvisera. Hitta inspiration.

Opus1 – materialbank för kompositionspedagogik har förverkligats av