Undervisningsmaterial, tips och inspirerande synpunkter för nybörjarundervisning i komposition

Uppgifter för olika färdighetsnivåer

Nybörjare

Lätta uppgifter och fantasins flykt. Det viktigaste är attityden!

Läs mer

Något längre hunna

Bekanta dig med begrepp genom att skapa. Strukturernas underbara värld öppnar sig!

Läs mer

Längre hunna

Vi prövar och undersöker. Nya områden och arbetsmetoder.

Läs mer

Fördjupad nivå

Musik som ett sätt att uttrycka sig mångsidigt. Med känsla och kunnande!

Läs mer

Kompositionsstig – Vi improviserar!

Dessa uppgifter leder dig mjukt och inspirerande in i improvisationens förunderliga värld. Pröva och få idéer!