"Komposition har lärts ut i flera århundraden, men av någon anledning har det inte uppstått ett akademiskt läroämne eller ett forskningsområde inom musikkultur kring kompositionslärningen. Det är snarare fråga om en samling av praktiska färdigheter som förts vidare från generation till generation i en mästar-lärling-relation." - Riikka Talvitie