"I denna artikel presenterar jag egna tankar om kompositionsundervisning och strävar efter att öppna upp handledningsprocessen för komposition, med hjälp av några uppgiftshelheter jag sammanställt för webbplatsen Opus 1." – Markku Klami