"Kompositionsundervisning med eleven som utgångspunkt innebär att man strävar efter att identifiera musikaliska styrkor hos barn och unga – utan att glömma allt det som ännu kräver ytterligare träning." - Pasi Lyytikäinen