"I den här artikeln reflekterar jag över vissa teman som dyker upp i historien om komposition och dess pedagogik i förhållande till mina erfarenheter som kompositionslärare. Frågorna handlar bland annat om balansen mellan kompositionsteknik och kreativitet, om att lära sig genom imitation, om identitetsbildning och om att omedvetet upprätthålla tonsättarmyten." - Riikka Talvitie