"Vad handlar musikalisk kreativitet om? Vad menar vi egentligen med att 'komponera'? Frågan om hur komponerande och kreativitet hänger ihop är viktig. Samtidigt verkar det finnas en begreppslig otydlighet kring komponerande och kreativitet som gör det svårt att prata om dem. Båda termerna lider dessutom av en historisk belastning," skriver Heidi Partti, professor i musikpedagogik vid Konstuniversitetet, Sibelius-Akademin i Finland.