”Tässä artikkelissa kerron omasta kasvamisestani säveltäjäksi ja sävellyksenopettajaksi sekä luon katsauksen sävellyksen opetustarjonnan muutoksiin viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Lisäksi pyrin avaamaan säveltämisen ohjaamisen prosessia muutamien Opus 1 -sivustolle laatimieni tehtäväkokonaisuuksien kautta.” – Markku Klami