"Säveltämistä on opetettu vuosisatoja, mutta jostain syystä sävellyspedagogiikasta ei sellaisenaan ole muodostunut merkittävää akateemista oppiainetta tai laajalti tutkittua musiikkikulttuurin aluetta. Se on pikemmin kokoelma erilaisia käytännön taitoja, joita on siirretty sukupolvelta toiselle mestari-kisälli-asetelmassa." - Riikka Talvitie