"Tässä artikkelissa peilaan eräitä säveltämisen ja sen opettamisen historiasta nousevia ajatuksia ja käytäntöjä omiin kokemuksiini sävellyksen opettajana. Tällaisia kysymyksiä ovat mm. sävellystekniikan ja luovuuden välinen rajankäynti, imitoimalla oppiminen ja identiteetin muotoutuminen sekä säveltäjämyytin tiedostamaton vaaliminen." - Riikka Talvitie