Kursplansgruppen i föreningen Finlads Tonsättare jobbar för en mer likvärdig kompositionsundervisning, både i fråga om regioner och ämneskompetens. Tanken är att skapa motivation hos barn, unga och vuxna att komponera. Vi rekommenderar att professionella tonsättare står för undervisningen. Målmedvetet lärande i komposition hjälper eleven att skapa ett personligt förhållande till konst, att stärka sin självständiga kreativitet, att bredda sina musikaliska kunskaper och att bygga sin identitet.