"Mistä puhumme, kun puhumme säveltämisestä? Onko jokaisella ihmisellä luovia musiikillisia ideoita? Entä miten niitä voi kehittää? Tässä kirjoituksessa pohdin, mitä säveltäminen oikein on, ja millaisia merkityksiä musiikin luovalla tekemisellä on yksilöille ja ihmisyhteisöille. Tarkastelen myös esimerkiksi kouluissa ja musiikkioppilaitoksissa säveltämistä opettavien ja ohjaavien opettajien, instrumentti- ja sävellyspedagogien sekä muiden musiikkikasvattajien roolia luovuuden mahdollisuuksien avaajana." - Heidi Partti